fbpx

MMR birtir reglulega niðurstöður úr könnunum sem unnar hafa verið meðal almennings um málefni líðandi stundar. Kannanirnar eru jafnan unnar sem hluti af spurningavagni MMR og efnistök valin af starfsfólki MMR út frá þeim fréttum sem eru áberandi í umfjöllun þegar viðkomandi könnunin hefst. MMR birtir ekki fréttatilkynningar úr könnunum sem eru unnar fyrir aðra eða fjármagnaðar af öðrum.

 

MMR kannaði hvort almenningur væri fylgjandi eða andvígur því að neysla kannabisefna yrði gerð lögleg á Íslandi. Af þeim sem tóku afstöðu voru 68,1% sem kváðust mjög andvígir, 15,0% sögðust frekar andvígir, 9,1% voru frekar fylgjandi og 7,8% sögðust mjög fylgjandi. Að samanlögðu voru 83,1% sem sögðust andvíg því að neysla kannabisefna yrði gerð lögleg á Íslandi en 16,9% voru því fylgjandi.

|

stjornlagathingÍ könnun MMR, sem framkvæmd var dagana 3-5 nóvember, var spurt um væntanlega þátttöku almennings í komandi kosningum til stjórnlagaþings. Í könnuninni sögðust 54,8% þeirra sem tóku afstöðu ætla greiða atkvæði í kosningunum. 11,1% sögðust ekki ætla að taka þátt og 34,0% kváðust ekki hafa ákveðið hvort að þeir tækju þátt. Þá sögðust 57,4% þeirra sem tóku afstöðu ekki enn hafa kynnt sér neinn þeirra einstaklinga sem boðið hafa sig fram til stjórnlagaþings.

|

MMR kannaði afstöðu almennings til þess hvaða stjórnmálaflokk, sem nú á sitjandi þingmenn á Alþingi, það vildi síst hafa í ríkisstjórn. Af þeim sem tóku afstöðu voru 37,9% sem sögðu að þeir vildu síst hafa Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn, 27,0% tilgreindu Vinstrihreyfinguna-grænt framboð, 19,7% nefndu Samfylkinguna, 7,8% nefndu á Framsóknarflokkinn og 7,5% sögðu að þeir vildu síst hafa Hreyfinguna í ríkisstjórn.

|

MMR kannaði afstöðu almennings til nokkurra kosta við samsetningu ríkisstjórnar sem hafa verið í umræðunni að undanförnu. Af þeim sem tóku afstöðu voru 33,7% sem sögðu ákjósanlegast að mynduð yrði utanþingsstjórn, 21,7% vildu óbreytt stjórnarmynstur, 21,1% nefndu að mynduð yrðu samstjórn allra stjórnmálaflokka á Alþingi, 7,5% vildu að fleiri stjórnmálaflokkar kæmu að núverandi ríkisstjórn og 16,0% sögðu ákjósanlegast að mynduð yrði ný ríkisstjórn undir forystu annarra stjórnmálaflokka en nú sitja í ríkisstjórn.

|

MMR kannaði traust almennings til helstu stofnana á sviði réttarfars og dómsmála [1]. Nú segist stór hluti svarenda (77,6%) bera mikið traust til Landhelgisgæslunnar sem er nákvæmlega sama hlutfall og í síðustu könnun (í október 2009). Aftur á móti fækkar verulega í hópi þeirra sem segjast bera mikið traust til Dómsmálaráðuneytisins, en 24,5% segjast bera mikið traust til þess nú samanborið við 42,3% í október 2009.

|

Þeim fjölgar sem bera mikið traust til lífeyrissjóðanna en 14,7% segjast bera mikið traust til þeirra nú borið saman við 9,8% í maí 2010 sem er 49% aukning. Lífeyrissjóðirnir eiga þó langt í land með að ná sambærilegu trausti og var í desember 2008 (skömmu eftir hrun bankakerfisins) þegar 30,5% sögðust bera mikið traust til þeirra. Þeim fjölgar einnig sem segjast bera mikið traust til VR en 16,6% bera mikið traust til þess nú sem er 41% aukning frá maí 2010 þegar 11,8% sögðust bera traust til VR.

|

MMR kannaði hvort almenningur teldi mikla eða litla þörf fyrir ný framboð til Alþingis. Niðurstaðan var að 70,3% töldu frekar eða mjög mikla þörf fyrir slík framboð (til viðbótar eða í staðinn fyrir núverandi stjórnmálaflokka). Á hinn bóginn voru 17,9% svarenda sem sögðu að lítil þörf væri fyrir ný framboð og 11,8% voru á báðum áttum.

|

Í könnun MMR þar sem spurt var um afstöðu fólks til þess hvenær ætti næst að ganga til alþingiskosninga sögðu 40,9% svarenda að kjósa ætti til Alþingis innan þriggja mánaða. Þá voru 12,4%  sem sögðu að kjósa ætti eftir 3-6 mánuði, 7,7% vildu kosningar eftir 6-12 mánuði og 8,6% sögðu að kjósa ætti eftir rúmlega ár (á árinu 2012). Þá voru 30,7% sem sögðu að kjósa ætti í lok núverandi kjörtímabils.

|

Í könnun MMR þar sem spurt var um afstöðu fólks til fiskveiðiheimilda sögðust 70,9% svarenda vera frekar eða mjög hlynntir því að stjórnvöld afturkalli með einum eða öðrum hætti gildandi fiskveiðiheimildir og úthluti þeim að nýju með breyttum reglum. Aftur á móti voru 18,8% andvígir slíkum hugmyndum og 10,3% sögðust hvorki vera hlynnt né andvíg hugmyndinni. Þetta er nokkur breyting frá könnun MMR í febrúar 2009 þegar 61% svarenda sögðust fylgjandi afturköllun og endurúthlutun fiskveiðiheimilda.

|

Yfir 60% sveranda sögðust fylgjandi því að höfða beri sakamál fyrir landsdómi gegn fyrrverandi ráðherrunum Árna M. Matthiesen (66,3%), Geir H. Haarde (64,2%) og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur (60,4%). Nokkuð færri eða 51,8% sögðust fylgjandi því að höfða beri sakamál fyrir landsdómi gegn Björgvini G. Sigurðssyni fyrrverandi viðskiptaráðherra.

|

Meirihluti svarenda eða 84,8 % eru andvíg því að mjólkursamlög sem taka á móti mjólk umfram kvóta eða greiðslumark séu beitt fjársektum, 15,2% eru aftur á móti fylgjandi því.

|

Mikil ánægja ríkir meðal Íslendinga samkvæmt könnun MMR á ánægju almennings. Landsmenn eru almennt ánægðir með sumarfríið sitt nágranna sína, vinnuna og veðrið í sumar - en yfir 90% þeirra sem tóku afstöðu í könnun MMR um ánægju almennings sögðust ánægð með þessi atriði í lífi sínu.

|

Rúmlega 70% (70,8%) eru frekar eða mjög sammála því að að ríkisstjórnin leggi meiri áherslu á afkomu banka en heimilanna í landinu. Þeir sem styðja ríkisstjórnina eru þó síður á þeirri skoðun en þeir sem styðja hana ekki því 38,1% þeirra sem styðja ríkisstjórnina eru frekar eða mjög sammála því að ríkisstjórnin leggi meiri áherslu á afkomu banka en heimilanna í landinu borið saman við 87,1% þeirra sem styðja hana ekki.

|

Meirihluti svarenda eða 70,3% telja að boðskapur mótmæla- og borgarafunda undanfarinna vikna endurspegli viðhorf meirihluta þjóðarinnar, sem er aðeins hærra hlutfall en var í könnun MMR frá desember 2008 þegar 66,2% voru á þeirri skoðun. Líkt og þá er mikill munur á afstöðu fólks til fundanna eftir stuðningi við stjórnmálaflokka og ríkisstjórnina.

|

InspiredByIceland120_90Níu af hverju tíu svarendum í könnun MMR um viðhorf og þátttöku almennings í „Inspired by Iceland“ átaki ferðaþjónustunnar telja átakið vel heppnað. Tæp 70% svarenda höfðu sjálfir séð myndbandið „Inspired by Iceland“ sem Íslendingar voru hvattir til að senda vinum og kunningjum í útlöndum. Hátt í þriðjungur svarenda sagðist hafa sent myndbandið til vina í útlöndum. Af þeim sem höfðu dreift myndbandinu til vina í útlöndum voru 65% sem sögðust hafa fengið jákvæð viðbrögð erlendis frá í kjölfarið.

|

1005_TrustAdAfgerandi stór hluti svarenda (82,2%) segist helst treysta á meðmæli fólks sem það þekkir þegar það leitar sér upplýsinga um vörur og þjónustu. Þar á eftir segist fólk helst treysta heimasíðum fyrirtækja (49,3%) og umsögnum neytenda á Internetinu (33,6%). Auglýsingar á Internetinu, ásamt SMS auglýsingum, reyndust aftur á móti sá auglýsingamáti sem fæstir sögðust treysta (um 8% sögðust treysta auglýsingum á Internetinu og einungis 4% sögðust treysta SMS auglýsingum). Þá voru 63,5% sem sögðust beinlínis vantreysta SMS auglýsingum í farsíma.

|

Niðurstöður könnunar MMR á fylgi stjórnmálaflokkanna fyrir nýliðnar borgarstjórnarkosningar í Reykjavík vöktu mikla athygli; enda mældist Besti flokkurinn með nærri 36% fylgi og um leið stærsti flokkurinn. Skemmst er frá því að segja að niðurstöðurnar endurspegluðu kosningaúrslitin nær fullkomlega og reyndist skipting borgarfulltrúa milli framboðanna að afloknum kosningum nákvæmlega hin sama og spáð hafði verið var samkvæmt könnun MMR.

|

Þeim fækkar sem bera mikið traust til Alþingis en 10,5% segjast bera mikið traust til þess nú borið saman við 18,0% í könnun MMR frá því í september 2009. Jafnframt fjölgar þeim sem segjast bera lítið traust til Alþingis, eru nú 56,4% en voru 52,4% í september 2009. Þeim sem bera mikið traust til lífeyrissjóðanna fækkar frá fyrri könnunum, nú segjast 9,8% bera mikið traust til þeirra borið saman við 16,7% í könnuninni frá september 2009. Að sama skapi hefur vantraust á lífeyrissjóðunum aukist, í desember 2008 sögðust 32,7% bera lítið traust til lífeyrissjóðanna en nú segjast 61,8% bera lítið traust til þeirra.

|

Flestir eða 37,6% sögðust bera mikið traust til Steingríms J. Sigfússonar, fjármálaráðherra. Traust til Steingríms J. Sigfússonar helst nær óbreytt frá síðustu könnun MMR í september 2009 (sjá meðfylgjandi mynd um þróun milli mælinga). Þá sögðust 23,9% bera mikið traust til Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra borið saman við 36,0% í síðustu könnun.
|

Samtals 83,1% svarenda í könnun MMR segjast hafa notað farsíma undir stýri á síðastliðnum 12 mánuðum. Lang flestir, eða 71,0%, sögðust hafa notað farsíma eitthvað fyrir símtöl án handfrjáls búnaðar og  24,0% sögðust hafa notað farsíma eitthvað fyrir símtöl með handfrjálsum búnaði. Þá voru 58,4% sem sögðust hafa notað farsíma undir stýri eingöngu án handfrjáls búnaðar og 11,4% sögðust hafa notað farsíma undir stýri en eingöngu með handfrjálsum búnaði .
|
Síða 22 af 24
Almennt um birtar niðurstöður kannana MMR
MMR birtir reglulega niðurstöður úr könnunum sem unnar hafa verið meðal almennings um málefni líðandi stundar. Kannanirnar eru jafnan unnar sem hluti af spurningavagni MMR og efnistök valin af starfsfólki MMR út frá þeim fréttum sem eru áberandi í umfjöllun þegar viðkomandi könnunin hefst. MMR birtir ekki fréttatilkynningar úr könnunum sem eru unnar fyrir aðra eða fjármagnaðar af öðrum. Kannanir MMR eru unnar samkvæmt siðareglum ESOMAR.
 
Notkun á efni heimil svo lengi sem heimilda (vörumerkis MMR) er skýrt getið í heimildum um uppruna gagnanna.
Allur réttur áskilinn: 2006 © Markaðs- og miðlarannsóknir ehf.
MMR er skrásett vörumerki Markaðs og miðlarannsókna ehf.