Samfélagsmál

|

Um 40% landsmanna töldu að fjöldi flóttafólks sem veitt er hæli á Íslandi væri of lítill. Þetta er nokkur breyting frá mælingum fyrri ára þegar töluvert færri, eða um 30% landsmanna, höfðu sagst sömu skoðunar. Fjöldi þeirra sem töldu fjölda flóttafólks hæfilegan mældist 35% í ár sem er óbreytt frá fyrra ári en fækkun um 10% prósentustig frá árunum áður. Þá dró nokkuð úr fjölda þeirra sem taldi að fjöldi flóttafólks sem fengi hæli á Íslandi væri of mikill, fór úr 32% 2020 í 26% nú - sem er álíka fjöldi og mældist árin 2017 og 2018.

MMRSpurt var: „Telur þú að fjöldi flóttafólks sem fær hæli á Íslandi sé of mikill, hæfilegur eða of lítill, eins og staðan er í dag?“
Svarmöguleikar voru: „Of mikill fjöldi flóttafólks“, „Hæfilegur fjöldi flóttafólks“, „Of lítill fjöldi flóttafólks“, „Veit ekki“ og „Vil ekki svara“.
Samtals tóku 84,3% afstöðu til spurningarinnar.

Munur eftir lýðfræðihópum

Líkt og í fyrri mælingum reyndust konur (44%) líklegri til að segjast telja fjölda flóttafólks sem fær hæli á Íslandi vera of lítinn heldur en karlar (35%). Karlar (30%) voru hins vegar líklegri en konur (21%) til að telja fjöldann of mikinn. Þegar litið var til aldurs svarenda mátti sjá að 54% yngsta aldurshópsins (18-29 ára) kváðu hælisveitingar ekki vera nægjanlegar en það hlutfall fór minnkandi með auknum aldri. Svarendur í elsta aldurshópi (67 ára og eldri) voru að sama skapi líklegri en yngri svarendur til að telja fjölda þeirra flóttamanna sem fá hæli á Íslandi vera of mikinn (38%).

Nokkurn mun mátti sjá á afstöðu eftir búsetu en 42% íbúa höfuðborgarsvæðisins töldu hælisveitingar til flóttafólks vegar ófullnægjandi, samanborið við 34% íbúa landsbyggðarinnar. Landsbyggðarbúar voru hins vegar líklegri til að segja hælisveitingar of margar (32%) heldur en svarendur af höfuðborgarsvæðinu (23%).

MMR

Sé litið til stuðnings fólks við stjórnmálaflokka mátti sjá áberandi mun á afstöðu svarenda. Þannig reyndist stuðningsfólk Miðflokksins líklegast til að telja fjölda flóttafólks of mikinn (87%) og stuðningsfólk Flokks fólksins var ólíklegast til að telja fjöldann of lítinn (3%). Þá reyndist stuðningsfólk Sjálfstæðisflokksins tvöfalt líklegra til að telja flóttafólk of margt (36%) heldur en of fátt (18%). Á hinn bóginn reyndist meirihluti stuðningsfólks Samfylkingarinnar (69%), Pírata (65%), Viðreisnar (57%), Vinstri grænna (57%) og Sósíalista (51%) telja hælisúthlutanir vera ónógar.

MMR

Upplýsingar um framkvæmd:

Úrtak: Einstaklingar 18 ára og eldri valdir handahófskennt úr hópi álitsgjafa MMR
Könnunaraðferð: Spurningavagn MMR
Svarfjöldi: 932 einstaklingar
Dagsetning framkvæmdar: 18. til 24. ágúst 2021

Eldri kannanir sama efnis:
2018: Óbreyttar skoðanir um hælisveitingar
2017: Skiptar skoðanir um hælisveitingar