Efnahagsmál

|

Þeim Íslendingum sem búa í leiguhúsnæði hefur fækkað um 3,5% á síðastliðnum 12 mánuðum. Á móti hefur þeim sem búa í foreldrahúsum fjölgað um tæp 2 prósentustig. Þannig sögðust 18,3% búa í leiguhúsnæði nú samanborið við 21,8% árið 2016 og 10,0% bjuggu í foreldrahúsum samanborið við 8,1% árið 2016. Þá sögðust 69,9% búa í eigin húsnæði sem er aukning um 1 prósentustig frá síðustu mælingu MMR.

Ef þróun yfir tíma er skoðuð má sjá að þeim sem bjuggu í eigin húsnæði hefur fækkað um tæp 2 prósentustig frá því að mælingar hófust árið 2013. Hlutfall þeira sem bjuggu í foreldrahúsum mældist 9,1% í september 2013 en mældist 10,0% í september 2017. Sú fjölgun sem varð í fjölda fólks sem kvaðst búa í leiguhúsnæði síðastliðin tvö ár virðist nú að mestu gengin til baka og segist nú svipaður fjöldi búa í leiguhúsnæði og var árið 2013.

1709 husnaedi01 

Spurt var: Í hvernig húsnæði býrð þú? Svarmöguleikar voru: Eigin húsnæði, Leiguhúsnæði, Foreldrahúsum, Annað og Veit ekki/vil ekki svara.
Samtals tóku 99,9% afstöðu til spurningarinnar árið 2017, 99,2% árið 2016, 99,6% árið 2015 og 99,5% árið 2013. 

Leigjendur skynja minna öryggi

Greinileg fækkun hefur átt sér stað í fjölda þeirra leigjenda sem segist búa við mjög öruggan leigusamning. Á móti hefur þeim fjölgað sem segist búa við frekar örugga leigu. Niðurstöðurnar benda því til þess að leigjendur búi við minna öryggi en áður.

Af þeim sem sögðust búa í leiguhúsnæði töldu 81% að húsnæðið sem þau bjuggu í vera öruggt, sem nemur um fimm prósentustiga lækkun frá september 2013 þegar hlutfall þeirra sem töldu húsnæði sitt vera öruggt mældist um 86%. Hlutfall þeirra sem töldu líklegt að þeir myndu missa húsnæði sitt mældist 19%, þar af 10% sem töldu það mjög líklegt, á móti 9% sem töldu frekar líklegt að þeir misstu húsnæðið.


 

1709 husnaedi02

Spurt var: Myndir þú segja að húsnæðið sem þú býrð í væri öruggt leiguhúsnæði eða telur þú líklegt að þú gætir misst það? Svarmöguleikar voru: Tel húsnæðið mjög öruggt, Tel húsnæðið frekar öruggt, Tel frekar líklegt að ég gæti misst húsnæðið, Tel mjög líklegt að ég missi húsnæðið og Veit ekki/vil ekki svara. Fjöldi svarenda sem sögðust búa í leiguhúsnæði var 181 árið 2017 eða tæp 18% af heildarfjölda svarenda. Fjöldi svarenda sem sögðust búa í leiguhúsnæði var 211 árið 2016 eða tæp 22% af heildarfjölda svarenda. Fjöldi svarenda sem sögðust búa í leiguhúsnæði var 197 árið 2015 eða rúm 20% af heildarfjölda svarenda. Fjöldi svarenda var 162 sem sögðust búa í leiguhúsnæði árið 2013 eða tæp 18% af heildarfjölda svarenda.

Munur á stöðu fólks á húsnæðismarkaðnum eftir aldri og stjórnmálaskoðunum

Fólk á aldrinum 18 - 29 ára voru líklegri en fólk í öðrum aldurshópum til að búa í leiguhúsnæði. Þannig voru 38% fólks á aldrinum 18 - 29 ára sem bjuggu í leiguhúsnæði, samanborið við 4% þeirra sem voru 68 ára og eldri. Jafnframt sögðust 37% fólks á aldrinum 18 - 29 ára búa í foreldrahúsum.

Eins mátti sjá að því lægri sem heimilistekjur einstaklinga voru því líklegri voru þeir til að segjast búa í leiguhúsnæði. Sem dæmi sögðust 11% þeirra sem höfðu milljón eða meira í heimilistekjur á mánuði búa í leiguhúsnæði, borið saman við 44% þeirra sem höfðu undir 250 þúsund í heimilistekjur.

Þegar litið er til stuðnings við stjórnmálaflokka kom í ljós að stuðningsfólk Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar var töluvert líklegra en stuðningsfólk annarra flokka til að segjast búa í eigin húsnæði, eða 83% hvor. Aftur á móti var stuðningsfólk Pírata líklegra en stuðningsfólk annarra flokka til að segjast búa í leiguhúsnæði, eða 30%.

1709 husnaedi03

Eldri kannanir sama efnis:

MMR könnun 2016: Húsnæðismál og örugg leiga

MMR könnun 2015: Húsnæðismál og örugg leiga

Upplýsingar um framkvæmd:

Úrtak: Einstaklingar 18 ára og eldri, valdir handahófskennt úr hópi álitsgjafa MMR
Könnunaraðferð: Spurningavagn MMR
Svarfjöldi: 1012 einstaklingar, 18 ára og eldri
Dagsetning framkvæmdar: 26. til 28. september 2017