Í nýlegri könnun MMR kom í ljós að stór meirihluti Íslendinga telur komu erlendra ferðamanna hingað til lands hafi einhver jákvæð áhrif á land og lýð. Þeim fer þó ört fjölgandi sem telja að koma erlendra ferðamanna hafi neikvæð áhrif, einkum á náttúru Íslands og miðborg Reykjavíkur, en heil 64% svarenda töldu að erlendir ferðamenn hefðu neikvæð áhrif á náttúru Íslands.

Langflest þeirra sem spurð voru töldu erlenda ferðamenn hafa jákvæð áhrif á efnahag landsins (90%) og atvinnutækifæri (78%). Aftur á móti töldu einungis 16% svarenda að ferðamenn hefðu jákvæð áhrif á náttúru Íslands. Hlutfall þeirra sem töldu erlenda ferðamenn hafa neikvæð áhrif á náttúru Íslands hækkaði um 13 prósentustig milli áranna 2015 og 2016. Alls töldu nú 64% svarenda að erlendir ferðamenn hefðu neikvæð áhrif á náttúru Íslands.

Þrátt fyrir að 62% svarenda töldu erlenda ferðamenn hafa jákvæð áhrif á sitt bæjarfélag voru einungis 54% sem töldu erlenda ferðamenn hafa haft jákvæð áhrif á miðborg Reykjavíkur. Það er 14 prósentustigum minna en í síðustu könnun.

 2016 09 08 110330Spurt var: 'Almennt séð, hversu jákvæð eða neikvæð áhrif telur þú að erlendir ferðamenn á Íslandi hafi haft á eftirfarandi atriði?'.Svarmöguleikar voru: mjög neikvæð áhrif, frekar neikvæð áhrif, hvorki jákvæð né neikvæð áhrif, frekar jákvæð áhrif,
mjög jákvæð áhrif og veit ekki/vil ekki svara.
Niðurstöður sýna fjölda þeirra sem tóku afstöðu til a.m.k. einnar spurningar, en svarhlutfallið var 98,5%.
 
 
Þegar svörin voru greind eftir lýðfræðihópum kom í ljós að elsti aldurshópurinn var töluvert jákvæðari gagnvart áhrifum erlendra ferðamanna á miðborg Reykjavíkur. Fólk sem búsett var á landsbyggðinni var töluvert líklegra til að telja að erlendir ferðamenn hefðu jákvæð áhrif á náttúru Íslands (20,3%) heldur en þau sem búsett voru á höfuðborgarsvæðinu (13,6%). Stuðningsfólk Pírata (49,9%) og Viðreisnar (44,5%) var töluvert ólíklegra til að telja að erlendir ferðamenn hefðu jákvæð áhrif á miðborg Reykjavíkur heldur en stuðningsfólk annarra flokka (um og yfir 60%).   
 
2016 09 08 112211
 
 

Upplýsingar um framkvæmd:

Úrtak: Einstaklingar 18 ára og eldri, valdir handahófskennt úr hópi álitsgjafa MMR
Könnunaraðferð: Spurningavagn MMR
Svarfjöldi: 949 einstaklingar, 18 ára og eldri
Dagsetning framkvæmdar: 22. ágúst til 29. ágúst 2016

Eldri kannanir sama efnis:
2015 júlí: MMR könnun á viðhorfum gagnvart samfélagslegum áhrifum erlendra ferðamanna