Efnahagsmál Stjórnendur

|

happy executivesMMR kannaði á tímabilinu 19. júní til 2. júlí viðhorf stjórnenda íslenskra fyrirtækja til horfa í íslensku hagkerfi sem og mikilvægra þátta í rekstarumhverfi þeirra eigin fyrirtækja til næstu 12 mánaða.
Niðurstöðurnar sýna að stjórnendur eru mun bjartsýnni á horfur íslensks hagkerfis til næstu tólf mánaða heldur en þeir hafa verið í mælingum síðustu ára. Af þeim sem tóku afstöðu í júlí 2013 sögðust 70,5% stjórnenda telja að íslenska hagkerfið muni vaxa á næstu tólf mánuðum, borið saman við 39,2% í mars 2012, 32,4% í september 2011 og 27,0% í apríl 2011.

 

1308 stjornendakonnun hagkerfid 1Spurt var: „Hverjar telur þú horfur íslensks hagkerfis vera til næstu 12 mánaða?“ Svarmöguleikar voru: „Hagkerfið mun dragast mikið saman“, „Hagkerfið mun dragast lítillega saman“, „Stærð hagkerfisins mun standa í stað“, „Hagkerfið mun vaxa lítillega“, „Hagkerfið mun vaxa mikið“, „Veit ekki“ og „Vil ekki svara“. Samtals tóku 94,9% afstöðu til spurningarinnar. 

 

Stjórnendur bjarstýnni en áður á aukna veltu, arðsemi og eftispurn eftir vöru/þjónustu

Hlutfallslega fleiri stjórnendur telja að velta, arðsemi og eftirspurn eftir vöru/þjónustu síns fyrirtækisins muni aukast á næstu 12 mánuðum en í síðustu mælingum.

Af þeim sem tóku afstöðu í júlí 2013 sögðust 63,6% telja að velta síns fyrirtækis muni aukast á næstu 12 mánuðum, borið saman við 54,5% í mars 2012 og 48,0% í apríl 2011.

Af þeim sem tóku afstöðu í júlí 2013 sögðust 47,5% telja að arðsemi síns fyrirtækis muni aukast á næstu 12 mánuðum, borið saman við 37,0% í mars 2012 og 32,1% í september 2011.

Af þeim sem tóku afstöðu í júlí 2013 sögðust 58,3% telja að eftirspurn eftir vöru/þjónustu síns fyrirtækis muni aukast á næstu 12 mánuðum, borið saman við 47,7% í mars 2012 og 39,6% í september 2011.
 

1308 stjornendakonnun thaettirSpurt var sex spurninga: „Hvernig telur þú að þróun eftirtalinna atriða verði hjá fyrirtæki þínu næstu 12 mánuði í samanburði við síðustu 12 mánuði?: „Velta“, „Arðsemi“, „Eftirspurn eftir vöru/þjónustu“, „Samkeppnishæfni“, „Markaðsstarf“ og „Fjöldi starfsmanna“. Svarmöguleikar voru: „Minnki mikið“, „Minnki eitthvað“, „Óbreytt“, „Aukist eitthvað“, „Aukist mikið“, „Veit ekki“ og „Vil ekki svara“. Á myndinni má sjá hlutfall þeirra sem svaraði hverri spurningu með „aukist eitthvað“ eða „aukist mikið“. Spurðir voru 571 einstaklingar og var afstaða til spurninganna á bilinu 95,4% til 97,0%.

 

Nokkuð meiri bjartsýni meðal stjórnenda á aukna samkeppnishæfni og markaðsstarf

Stjórnendum sem telja að samkeppnishæfni síns fyrirtækis og markaðsstarf þess muni aukast á næstum 12 mánuðum fjölgar hlutfallslega frá síðustu mælingum.

Af þeim sem tóku afstöðu í júlí 2013 sögðust 44,3% stjórnenda telja að samkeppnishæfni síns fyrirtækis muni aukast á næstu 12 mánuðum, borið saman við 36,9% í september 2011.

Af þeim sem tóku afstöðu í júlí 2013 sögðust 44,4% stjórnenda telja að markaðsstarf síns fyrirtækis muni aukast á næstu 12 mánuðum, borið saman við 35,0% i apríl 2012.

Tæpur þriðjungur telur að starfsmönnum muni fjölga og 61% telja að launakostnaður muni aukast.

Hlutfall stjórnenda sem telur að starfsmönnum fyrirtækisins síns muni fjölga á næstu 12 mánuðum hækkar frá síðustu mælingum. Af þeim sem tóku afstöðu í júlí 2013 sögðust 29,5% telja að starfsmönnum muni fjölga á næstu 12 mánuðum, borið saman við 21,3% í september 2011.

Hlutfall stjórnenda sem telur að launakostnaður muni aukast á næstu 12 mánuðum lækkar frá síðustu mælingu í mars 2012. Af þeim sem tóku afstöðu í júlí 2013 sögðust 60,8% telja að launakostnaður muni aukast, borið saman við 63,7% í mars 2012.

 

Upplýsingar um framkvæmd:

Úrtak: Stjórnendur í fyrirtækjum á Íslandi (forstjórar, framkvæmda-, fjármála- og markaðsstjórar)
Könnunaraðferð: Netkönnun
Svarfjöldi: 571 einstaklingar
Dagsetning framkvæmdar: 19. júní til 2. júlí 2013

Eldri kannanir sama efnis:
Apríl 2011:  MMR stjórnendakönnun